Verdinettverket

3T Senior Norge setter senior-personen i sentrum, og etablere en IKTbasert trygghetsløsning for alle pårørende, venner, og offentlige omsorgspersoner rundt senior-personen. Les mer

Verdinettverket

Fokus er å gi den trygghet og verdighet seniorer krever og fortjener, for de som kan og ønsker å bo i eget hjem. 2-veis øyekontakt er den beste måte å holde en god, positiv dialog med vår eldregenerasjon – og er ikke avhengig av geografiske lange avstander!

Med en personlig sentral-enhet som kan etablere en ” reell og digital” trygghetsfølelse hvor ulike funksjoner og mennesker rundt brukeren på en rask og digital måte kan styrke kontakten med seniorperson og dermed dekke den grunnleggende del av omsorgsbehovet.

Ved å etablere dette ”sentralpunktet” – basert på ordinær bredbåndoppkobling – kan både 3T og den spesifikke kommune bygge videre ut nødvendige digitale baserte omsorgstjenester, enten det er egen utviklet eller ta inn andre ferdig utviklede funksjonsløsninger i samarbeid med andre tjenesteleverandører.

Disse prosjektene er gruppert i 5 utviklingsprosjekter og beskrevet på denne hjemmesiden

Selskapet vil også utvikle nye tjenester og kompetanse for å styrke kommunenes omsorgstjenester overfor hjemmeboende seniorer. Dette kan være selvstendige programvareløsninger (organisering) og callsenter -muligheter samt løsninger for å styre digitale sluttkunde -tjenester via fast og mobiltelefoniplattformen