”Smarte Hender” – Samarbeid og partnerskap søkes

Hjemmebaserte digitale seniorløsninger er et nytt innovasjonsområde. For å fremskaffe de beste fremtidsløsninger søkes et bredt samarbeide både med andre løsningsleverandører, salgskanal, frivillighetsorganisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å jobbe med denne nye spennende sektoren. Les mer

I eldre -debatten de siste årene har mye fokus værtå bygge flere sykehjemsplasser, privat/offentlig samarbeide eller avansert sykehus- teknologi. Gode innovasjoner og aktører som har fokus på de 85% av seniorene som i overskuelig fremtid vil være hjemmeboende drukner lett mellom de mer omfattende ”prestige” prosjekter innenfor helse- og omsorg i Norge. 3T Senior Norge ønsker å diskutere alle ulike samarbeids- og partnerprosjekter som kan medføre bedre, raskere og rimelige trygghetsløsninger for norske seniorer.