Produkter

myJoice Care / 3T Senior Norge er en tjenesteleverandør som sammen med omsorgstjenesten gir seniorinnbyggere og mennesker med nedsatt funksjonshemming større trygghet og nærhet i hverdagen.

Se videoer av tjenestene her

 • produkter1

  3T Basis

  3T Basis består av en videotelefon som kobles til en vanlig TV hos hovedbrukeren. Samtalen styres av konsoll med fjernkontroll. Oppringing til kontaktliste skjer ved trykk på grønn knapp – og kontaktlistekarusellen kommer frem på TV-skjermen. Ved hjelp av bilder eller navn er det enkelt for brukeren å finne ønskede kontakt som skal ringes. Les mer

 • 3T-callsenterPro

  3T Basis / Pro

  3T BASIS / PRO er en utvidelse av Basistjenesten, og henger sammen med hvordan kommunens hjemmetjeneste er organisert. 3T Basis/Pro beregnet for profesjonelt bruk. Les mer

 • helsedatadiaill

  3T Hjemmediagnose

  Dette prosjektet er delvis knyttet opp med mHelse- plattform (mobiltelefonibasert apps), men også basert på løsning knyttet inn mot KCC og videre grensesnitt mot Norsk Helsenett og primærhelsetjenesten. Les mer

 • 3T-infra

  3T Infra

  3T Senior Norge utvikler et ”KCC-kabinett” som kan plasseres ut hos brukeren som del av tjenesten. På denne måte kan … Les mer

 • produkter1

  3T KOMMUNELØSNINGER (se også 3T Basis Pro)

  Enkel og effektiv planlegging og kommunikasjon mellom bruker og omsorgsenheten. Kan kombineres med mobil-org. Les mer

 • zwave-logo

  3T Zensor

  Trådløse sensorbaserte løsninger for Brann, Lys, fallsensor, vann/fukt og bevegelse er under å prosjektering og uttesting. Les mer

 • mobil

  3T OMS-org & 3T MOB-org

  Over 20% effektivitetsgevinst ved utnyttelse av mobiltjenester i eldreomsorgen. Les mer

 • myjoice_nattkamera

  3T Nattfred

  Nattfred er en tjeneste for seniorbrukere som har behov for tilsyn eller ekstra omsorg og trygghet om natten i eget hjem. Les mer