Om 3T Senior Norge

Vi implementerer løsninger for bedre livskvalitet for seniorer, og samarbeider med kommuners eldreomsorg, helsevesenet og pårørende.

For det norske markedet leveres følgende tjenester;

  • TrygghetsTelefon på TV – Privat (3T Basis)
  • 3T Basis Pro (tilleggstjenester og kommunetjenester)
  • 3T INFRA
  • 3T ZENSOR
  • 3T HJEMMEDIAGNOSE
  • 3T Kommune og rådgivningstjenester

3T Senior Norge er en tjenesteleverandør som gir seniorinnbyggere og mennesker med nedsatt funksjonshemming større trygghet og nærhet i hverdagen.

Vi samarbeider med kommuners omsorgstjeneste, pårørende eller frivillige organisasjoner.

3T Senior Norge har ambisjoner om å bidra til gode trygge digitale løsninger som gir seniorbrukeren trygghet og verdighet. I mangel på nok ”varme hender” må innovasjon og fokus legges på ”smarte hender” enten det er på mobil- web eller TV-plattformene!

Gjennom ulike standariserte løsninger vil både dialog, varsling og alarmløsning med brukeren medføre at seniorinnbyggeren kan leve en lengre periode i hjemmet, men samtidig få den hjelp og støtte de trenger, i riktig mengde og til riktig tid.

Øyekontakt med brukeren fjerner usikkerhet, feiltolkninger og unødvendige kostnader med dagens kostbare, ”skjulte” og ”analoge” løsninger og er et vesentlig element i en bedre eldreomsorg!

3T Senior Norge A/S driver også med rådgivning / konsulentoppdrag og faciliterer endringsprosjekter sammen med kommuner som ønsker å ta grep – å forbedre den totale omsorgsfunksjonen.

Ny adresse fra 2014; Leif W. Erichsen, Sørengkaia 87, 0194 Oslo