3T Nattfred

Nattfred er en tjeneste for seniorbrukere som har behov for tilsyn eller ekstra omsorg og trygghet om natten i eget hjem. Les mer

3T NATTFRED

 

Nattfred er en tjeneste for seniorbrukere som har behov for tilsyn eller ekstra omsorg og trygghet om natten i eget hjem.

Nattfred skaper nærhet, trygghet og sikkerhet for brukeren døgnet rundt. Med Nattfred kan tilsynet gjøres hyppigere og med stor sikkerhet.

Nattlig tilsyn skjer i dag gjennom fysiske besøk av hjemmehjelptjenesten – og kan oppleves som forstyrrende eller utilstrekkelig av brukeren. Med avtalt kamera -overvåkning som styres av brukeren kan en slik løsning gi en trygg god og verdig trygghet.

Styrker;

  • effektiv resursutnyttelse for kommunens hjemmehjelptjeneste, reduserer unødig utrykninger
  • gir økt omsorgskvalitet
  • optimalt og enkelt brukergrensesnitt
  • miljøvennlig

I Nattfred -tjenesten inngår;

Bevegelseskamera

Programvare til omsorgsavdelingen som installeres på en valgfri PC

Andre tjenester;

Nattfred kan bestilles med eller uten 3T Basis

Nattfred kan bestilles med eller uten bredbånd

Teknisk krav: Bredbånd (fast eller mobil)

Produktblad – Nattfred (pdf)

Gjeldende lovgivning og etiske vurderinger kan variere fra ulike land. Se pdf her