3T OMS-org & 3T MOB-org

Over 20% effektivitetsgevinst ved utnyttelse av mobiltjenester i eldreomsorgen. Les mer

OMS-ORG Markedets beste planleggingssystem

Enkel planlegging av omsorgsoppgaver

Alle hjemmehjelpsansvarlige vet hvordan struktur og oversikt leder til effektivitet og god omsorg. Flere studier i norge og utlandet har vist at det kan være 30-40% effektivitetsgevinst gjennom å bedre planlegging og gjennomføre mer responsiv og raskere kommunikasjon innenfor eldreomsorgen. Kvalitetsforbedringen tas ikke ut i kun ”å løpe raskere” men ved å gjøre de riktige oppgavene korrekt med en gang.

Hvorfor er ikke alle ”gule lapper” og dårlige midlertidig løsninger kastet for lenge siden når det er så store gevinster å hente?

Jo, fordi de tilgjengelige løsninger har vært for komplekse, kostnbare og med vannskelige brukergrensenitt samt at det ofte skulle være del av en større kommunal IT-plattform. Dette passer ofte ikke en omsorgsavdeling som har 10-20 ansatte og som ikke trenger flere års gjennomtesting for å være koblet opp til resten av kommunenes datasystemer.

Nå finnes 3T OMS-ORG , et godt og bnrukervennlig planleggingsverktøy som er raskt å få opp i operativ drift.

Oms-Org finnes på svensk, engelsk, planlagt oversatt til norsk

Oms-Org er markedets absolutt enkleste planleggings- og kommunikasjonsløsning, med hundrevis av fornøyde kunder og brukere innom hjemmetjenesten og omsorgsavdelingen.

Samtidig tilbyr Oms-Org avanserte funksjoner som man normalt finner bare i mye mer kostbare løsninger. Hvordan er dette mulig?

Oms-Org er utviklet for den moderne omsorgsorganisasjon. Struktur, enkelthet og intuitivt brukergrensesnitt er nøkkelordene.

Oms-Org er en internetttjeneste (skytjeneste) dvs ingen innstallasjoner eller IT-avdeling for å drifte applikasjonen er nødvendig. Har du en internett-browser på ”vaktrommet” har du Oms-Org.

Du planlegger oppgavene som skal gjøres automatisk, visuelt-manuellt eller semimanuellt. Løsningen tar høyde for hjelpebehov/beslutninger. Løpende krav til kontinuitet av oppgaver gjøres automatisk.

Planleggiing / oppgaver kan senere overføres til Mobil-Org, der den enkelte omsorgsmedarbeider på sitt arebidsredskap kan se sine skjemaer og huskelister. Dermed kan alle se hvs osm er utført – og rapportere dette direkte fra sin ordinære mobiltelefon.

Mobil-Org har også posisjoneringsfunksjon, personalarm og gruppe-informasjon-muligheter.

Les mer om Mobil-Org her pdf

Mobil-Org er en løsning for effektiv og trygg kommunikasjon for omsorgspersonale ute i felten. Tjenesten forenkler kommunikasjon- og planlegging med hjelp av mobiltelefoni

Personalet har tilgang på relevant informasjon , skjemaer, innsatsmiddler og kan rapportere utført arbeide direkte fra sin mobiltelefon. Dette medfører bedre kvalitet og er tidsbesparende for hjemmehjelp-personalet.

Tjenesten er raskt oppe i drift, da det ikke er innstallasjoner eller omfattende IT-prosjektering som trengs. All data er beskyttet for å sikre personlig integritet for seniorer.

Mobil-Org har flere funktioner

• Rapporter

• Gruppehåntering och positionering

• Agenda med instruktioner

• Larmfunktion

I tjenesten inngår

Tid och aktivitetsplanlegging

Positionering av omsorgspersonalet i feltet

Konferansesamtaler

Meldingstjenester 1:M 1:1

Rapportering till pårørende

Intern-rapportering

Alarm med lyd och video

Installation och support

Mobil-Org inneholder

• Webbasert programvare (skytjeneste)

• Program som installeres i mobiltelefonen

• Programvaretilgang som sikres med en PIN-kod.

Brosjyrer og broduktblad