Rapporter og brosjyrer

Rapporter, referanser og brosjyrer

På denne siden finner du et utvalgt av rapporter, referanser og relevante brosjyrer. Klikk på ønsket tema for å lese mer.

 • Abelia kartlegging av omsorgsektoren

  Abelias kartlegging av selskaper som kan levere ”innovasjon og omsorg

  Les hele rapporten her

 • Eldre bor stadig lengre hjemme

  Den britiske sosiologiprofessor Sue Yeandle har gjort en avhandling, som går ut på at eldre bor stadig lengre hjemme. Behovet for tekniske hjelpemidler har samtidig økt.

  Last ned avhandlingen

 • En rapport fra Alvsborg bydel i Gøteborg

  En rapport fra Alvsborg bydel i Gøteborg, der 40 omsorgbrukere bruker 3T TrygghetsTelefon på TV (3T Basis)

  Last ned rapporten her

 • Fremtidssenarium

  Mulighetenes eldreomsorg /Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14. april 2010

  Se presentasjon her

 • Gode venner er viktigere enn helsen, når man blir eldre!

  Anne Ingeborg berg fra Gøteborg Universitet har skrevet en avhandling ”Om at gode venner er viktigere enn helsen, når man blir eldre!

  Last ned rapporten her

 • IKT og kommunal eldreomsorg – FAFO

  Les rapporten om kommunal eldresomg her

 • Innovasjon i omsorg – på høring

  Les rapporten fra hagenutvalget

 • Legemiddelbruk og utfordringer

  Les rapport om legemiddelbruk og utfordringer

 • Markedsrapport

  Den amerikanske analytikeren Laurie M. Orlov har skrevet en markedsrapport og en oversikt over eldre, hvordan de bor og deres bruk av teknologi, og de eldres behov for tekniske løsninger i fremtiden.

  Last ned markedsrapporten her

 • Telefon som teknisk hjelpemiddel

  En avhandling der flere personer fra Purde University i Indiania har vært involvert. Dette er en utredning om handicappede, der telefonen fungerer som et teknisk hjelpemiddel i hjemmet.

  Last ned avhandlingen

 • Telefonbasert omsorg for eldre

  Stefan Savenstedt fra Umea Universitet har skrevet en avhandling om telefonbasert omsorg for eldre. Den tar opp erfaringer og refleksjoner fra omsorgsmedarbeidere og pårørende.

  Last ned avhandlingen

 • Videobasert trygghetstelefon

  Videobasert trygghetstelefon som forbedrer det sosiale nettverk rundt seniorbrukeren, reduserer ensomhet og depresjoner hos eldre som befinner seg i omsorgsboliger.

  Last ned produktblad