Andre bruksområder

3T Senior Norge jobber med ulike prosjekter for å få frem løsninger for smalere brukergrupper også. Ulike samarbeidsprosjekter er etablert med sentrale partnere som ser hvordan de kan bruke 3T Senior Norge sine tjenester for å dekke sine gruppers kommunikasjonsbehov.

3T Basis Trygghetstelefon for døve og hørselssvekkede

Slik bruker du Joice trygghetstelefon på TV. Klikk her for å se filmen på tegnspråket.

3T Basis Trygghetstelefon for døve

Den ultimate løsning for hørselsvekkede som ved bruk av billedtelefon

Dette er den beste og rimeligste løsningen for døve og hørselshemmede, som er unntatt håndtering av vanlig telefon eller mobiltelefon. Med enkelt brukergrensesnitt og få menyvalg kan alle klare å bruke denne bildetelefonen. Siden hele TV-flaten brukes som skjerm gir dette en langt bedre seerflate for tegnspråket enn på mindre mobil- eller PC skjermer.

Med en enkel oppkobling til TV ser man den man snakker med, og kan bruke TVens innebygde høytalere eller høreslynger/høre hjelpemidler.

3T Basis Trygghetstelefon er kompatibel med de vanligste bildetelefoner som er på markedet, og 3T har dialog med leverandører for hjelpemidler til døve og hørsel skadede.

Innkobling av høreslynge gjøres via 3,5 med mer plugg eller via TVens hørsel slynge.

Innebygd enkel varsellampe som kan kobles opp med varselblink eller ved lyd, som løsninger fra Bellman, er mulig.

myJoice er brukt og anbefalt av Svenske Hjelpemiddelsentralen og Gøteborg Døveforening.

3T Trygghetstelefon for institusjoner.

Dette er ferdig møbel på hjul, inkluderer TV skjerm og TrygghetsTelefon på TV (3T Basis)

Passer for alle ulike omsorgshjem, eller i fellesrom på frivillige alderssentre, biblioteker etc.

3T Hjemmesykehus; For bedre oppfølging av pasienter etter utskrivning, men med behov for tettere oppfølging.

3T Basis REHAB; komplett løsning for dialog under rehabiliteringsperioder – samarbeid med fysioterapeuter og trenings -sentre samt handicap -idrettsorg.

3T Kognitiv , Hjelpemiddel for bedre kognitiv trening

3T TOLK: Bruk av løsning for dialog med marginalspråkgrupper som kommer til Norge, hvor antall tolker og antall mottak steder ikke strekker til.

Ta gjerne kontakt for å diskutere samarbeidsløsninger for dine brukergrupper!