3T Konsulent og rådgivning

Utfordringer for å få en bedre og mer effektiv senioromsorg vil ha fokus for norske kommuner i årene som ligger foran oss. Samhandlingsreformen med kordinering av offentlige og private aktører får en viktig ny dimensjon når kravene til brukerdialog og brukerinnvolvering øker. Her vil gode og dårlige omsorgskommuner skilles fra hverandre.

Det er for sent å jobbe aktivt med seniorinnbyggerne når de står “på døren” i omsorgsboligkøen – Den gode eldreomsorgen starter mange år før det er en realitet – og kommunen vil få en sentral rolle for en trygg og verdig seniorpolitikk i sine kommuner!

God seniorhelse består av gode aktiviteter, kosthold, medisinsk støtte og sosialt sterkt miljø mellom kommunens seniorer! Heldigvis er det mer enn bare penger som vil gi en “trygg, glad og frisk” eldre-befolkning.

Konsulent og rådgivning

 

I denne fasen vil 3T Senior Norge kunne tilby rådgivning for kommunen, og sammen med rådmann, omsorgsansvarlig og IT-ansvarlig få opp det nødvendige grunnlaget for å igangsette endringsprosjekter innen eldreomsorgen.

Ingen kommune er lik, alle har eksistrerende samarbeidspartnere og ulike forutsetninger for endring. Felles for de fleste kommuner I Norge er at digital innovasjon innen senioromsorgen er lite fokusert område. IKT bransjen løper etter store dataprosjekter og omfattende “backbone”-infrastruktur. Få innovasjonsprosjekter er igangsatt med seniorbrukere og det ytre omsorgsapperatet som fokusområde innenfor kommunen.

Seniorprosjekter tar ulike former og gir ulike tidsfaser for kommuner, og noen få har ulike omsorgsprosjekter igangsatt allerede. Noen kommuner ser sykehjem/omsorgsboliger som løsningen på eldrebølgen, mens andre vet at 85% av de eldre vil måtte bo i sine egne boliger – Dette vil trenge ny type omsorg for at det skal fungere tilfredstillende.

Det er viktig å finne riktig “prosjektplattform” slik at en fremtidig omsorgstjeneste utvikles sammen med medarbeidere, brukere og kommunen i riktig retning og med riktige samarbeidspartnere.

Vi I 3T Senior Norge vet hvor viktig det er å knytte opp riktig kompetanse i de riktige prosjektfaser, og har gjennom stort nettverk tilgang på de nødvendige og riktige type resursser, både selskaper og enkeltpersoner som kan bidra til gjennomføring av gode prosjekter.

Våre metoder er grunnlag for gode prosjekter, men må også tilpasses kommunenes erfaringer og behov.

Felles fundament er:

– sikre at prosjektet leverer resultater – gir samhandlingsgevinst helt ut til senior-bruker

– etablere samarbeid med ulik kompetanse, være fleksibel og tilpasses prosjektet

– kombinere bransjeerfaring og innføring av ny teknologi med omsorgskompetanse

– Innvolvere, dele, evaluere sammen med kommunene

Med den hastigheten og kraften som eldreomsorgen vil endres på i årene som kommer, er det en styrke å kunne trekke inn riktig ekstern kompetanse fra samarbeidspartnere – for å unngå å sitte med tung- feil – gammel kompetanse – når kundegruppen trenger innovasjonsløsninger og “smarte hender” !

Typiske faser i samarbeidsprosjekter er;

  1. Førstegangsmøte – få oversikt over utfordringer innen omsorgssektoren i kommunen. Identifisere forbedringsområder og målsette alternative ambisjoner. Kostnadsfritt møte
  2. Kartlegge omsorgsbehov, IT-plattform og kompetanse internt.
  3. Identifisere fornuftig prosess og behov for deltagere (fra interne og eksterne)
  4. Igangsette prosjekt – legge prosjektplan, resursser og foretrukket metodikk
  5. Facilitere prosjektet – bruke riktig metodikk, etablere piloter, holde tidsplan
  6. Rapportering på KPI og gjennomføring av evalueringsfaser

Ingen oppgave i ulike kommuner er lik. 3T Senior Norge trekker inn resursser for å bemanne opp det behovet og omfanget som er nødvendig.

Gjennom eget kontaktnett og www.kompetansebors.no har vi tilgang til ulik kompetanse – også spredt over store deler av landet.