3T KOMMUNELØSNINGER (se også 3T Basis Pro)

Enkel og effektiv planlegging og kommunikasjon mellom bruker og omsorgsenheten. Kan kombineres med mobil-org. Les mer

Mer om oms-org (pdf)