3T Hjemmediagnose

Dette prosjektet er delvis knyttet opp med mHelse- plattform (mobiltelefonibasert apps), men også basert på løsning knyttet inn mot KCC og videre grensesnitt mot Norsk Helsenett og primærhelsetjenesten. Les mer

Grunnideen er at innbyggere i gitte perioder trenger å måle helseverdier hyppigere og mer jevnlig, for å kunne overbringe dette ”digitalt” til sine behandlende medisinske legetjenester, slik at videre behandling kan baseres på bedre fakta og helsesituasjonen.

Prosjektet tar høyde for en felles løsning for blodtrykk, blodverdier, kolestrol og diabetesverdier, proteinverdier, vekt, oksygenopptak og har samarbeid med medisinske selskaper i Canada og Sveits.