3T Basis / Pro

3T BASIS / PRO er en utvidelse av Basistjenesten, og henger sammen med hvordan kommunens hjemmetjeneste er organisert. 3T Basis/Pro beregnet for profesjonelt bruk. Les mer

En WEB basert programvare for administrasjon av omsorgsbrukere gir kommunens omsorgsavdeling en effektiv og kontrollerende rolle, som styrker kvaliteten og tryggheten hos brukerne. Basis Pro består av:

  • Gruppehåndtering og KPI dashboard
  • Rapporter
  • Fjernadministrasjon
  • Systemovervåkning

Utover disse funksjoner inneholder Basis/Pro løsninger for å håndtere delte kontakter innenfor kommunen, håndtering av brannmur / helsenett, installasjon hos brukeren samt support ved behov.

Tilleggstjenester

3T NATTFRED

Nattfred er en tjeneste for seniorbrukere som har behov for tilsyn eller ekstra omsorg og trygghet om natten i eget hjem.

Nattfred skaper nærhet, trygghet og sikkerhet for brukeren døgnet rundt. Med Nattfred kan tilsynet gjøres hyppigere og med stor sikkerhet.

Nattlig tilsyn skjer i dag gjennom fysiske besøk av hjemmehjelptjenesten – og kan oppleves som forstyrrende eller utilstrekkelig av brukeren. Med avtalt kamera -overvåkning som styres av brukeren kan en slik løsning gi en trygg god og verdig trygghet.

Styrker;

  • effektiv resursutnyttelse for kommunens hjemmehjelptjeneste, reduserer unødig utrykninger
  • gir økt omsorgskvalitet
  • optimalt og enkelt brukergrensesnitt
  • miljøvennlig

I Nattfred -tjenesten inngår;

Bevegelseskamera

Programvare til omsorgsavdelingen som installeres på en valgfri PC

Andre tjenester;

Nattfred kan bestilles med eller uten 3T Basis

Nattfred kan bestilles med eller uten bredbånd

Teknisk krav: Bredbånd (fast eller mobil)

Produktblad – Nattfred (pdf)

Gjeldende lovgivning og etiske vurderinger kan variere fra ulike land. Se pdf her