NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

NOU 2011:11 Hagenutvalgets rapport Innovasjon i omsorg (på høring). Den inneholder mange spennende tanker og vil få stor betydning for … Les mer

NOU 2011:11 Hagenutvalgets rapport Innovasjon i omsorg (på høring). Den inneholder mange spennende tanker og vil få stor betydning for eldreomsorgen i norske kommuner i årene fremover.

Les hele rapporten