3T Senior Norge AS

3T Senior Norge er en tjenesteleverandør som gir seniorinnbyggere og mennesker med nedsatt funksjonshemming større trygghet og nærhet i hverdagen.

Vi samarbeider med kommuners omsorgstjeneste, pårørende eller frivillige organisasjoner.

3T Senior Norge har ambisjoner om å bidra til gode trygge digitale løsninger som gir seniorbrukeren trygghet og verdighet. I mangel på nok ”varme hender” må innovasjon og fokus legges på ”smarte hender” enten det er på mobil- web eller TV-plattformene!

Gjennom ulike standariserte løsninger vil både dialog, varsling og alarmløsning med brukeren medføre at seniorinnbyggeren kan leve en lengre periode i hjemmet, men samtidig få den hjelp og støtte de trenger, i riktig mengde og til riktig tid.

Øyekontakt med brukeren fjerner usikkerhet, feiltolkninger og unødvendige kostnader med dagens kostbare, ”skjulte” og ”analoge” løsninger og er et vesentlig element i en bedre eldreomsorg!

3T Senior Norge A/S driver også med rådgivning / konsulentoppdrag og faciliterer endringsprosjekter sammen med kommuner som ønsker å ta grep – å forbedre den totale omsorgsfunksjonen.

 

Løsninger for bedre seniorliv!

  • innbydelse

    Innbydelse referansegruppe

  • myJoice

    myJoice endelig i Norge

  • hender

    ”Smarte Hender” – Samarbeid og partnerskap søkes

Eldreomsorg med Senior i sentrum!

Familjesamtal

3T TrygghetsTelefon på TV
Med Trygghetstelefon på TV får familie, omsorgspersoner en enkel og visuell måte å holde dialogen med brukeren. Øyekontakt og god lydkvalitet gir en stor grad av trygghetsfølelse

Tjenesten er brukervennlig, og brukergrensesnittet er tilpasset seniorbrukere. Les mer

Rådgivning for kommuner

Utfordringer for å få en bedre og mer effektiv senioromsorg vil ha fokus for norske kommuner i årene som ligger foran oss. Samhandlingsreformen med kordinering av offentlige og private aktører får en viktig ny dimensjon når kravene til brukerdialog og brukerinnvolvering øker. Her vil gode og dårlige omsorgskommuner skilles fra hverandre. Les mer

Verdinettverket

verdinettverket

3T Senior Norge setter senior-personen i sentrum, og etablere en IKTbasert trygghetsløsning for alle pårørende, venner, og offentlige omsorgspersoner rundt senior-personen. Les mer